Influensa är en virussjukdom som inte går att behandla. Den kan yttra sig på olika sätt, alltifrån en lindrig förkylning till långvarig allmänpåverkan med feber och hosta. Bakterieinfektioner, till exempel lunginflammation eller öroninflammation, kan komplicera förloppet. Personer i den äldre generationen, de som har ett påverkat immunförsvar samt de som använder vissa mediciner löper större risk att bli allvarligt sjuka.

Influensaviruset sprider sig över jorden från öster till väster enligt ett återkommande mönster. Det innebär att det tidigt på hösten är värt att vaccinera sig mot influensa inför en resa till Asien även om epidemin inte brutit ut i Sverige. Då hjälper man även till att inte sprida sjukdomen vidare, eftersom man kan vara smittad utan att ha symtom.

Den årligt återkommande kampanjen för bättre skydd mot influensa i samhället äger rum i Stockholms läns landsting under senhösten. Under kampanjtiden kan du som är ålderspensionär eller av annan anledning tillhör en riskgrupp få influensa- och pneumokockvaccinationen kostnadsfritt hos oss.

För mer information om influensa samt svar på många av de vanligaste frågorna rekommenderar vi läsning av den artikel på Vården.se som är länkad här.

Många företag väljer att vaccinera sina anställda för att undvika sjukfrånvaro under senhösten och vintern. För att underlätta kommer vi gärna till er arbetsplats. Kontakta oss för mer information.

 

influensa