Allmänt
Tyfoidfeber är en bakteriesjukdom som orsakar blodförgiftning. Sjukdomen sprids via dryck och mat som hanterats på ett felaktigt sätt. Ofta är det mat som tillagats vid för låg temperatur för att bakterierna ska dö. Risken att bli smittad är störst i Afrika, Sydamerika och Sydostasien. Det brukar ta 10-14 dagar från det att man blir smittad tills man blir sjuk. Det är viktigt att tvätta händerna efter varje toalettbesök så att inte andra smittas. Bakterierna som ger tyfoidfeber kan finnas i avföringen upp till flera månader efter att man har blivit frisk. Om man får behandling för tyfoidfeber blir man nästan alltid frisk, men man kan få skador på inre organ.

Symtom
Om man får tyfoidfeber kan man till exempel få

  • hög feber under lång tid
  • huvudvärk
  • muskelvärk
  • förstoppning och sedan diarré

Behandling
Man behöver oftast behandling på sjukhus med antibiotika.

Källa: Vaccinationsgruppen respektive 1177.se