Allmänt
Japansk hjärninflammation, även kallad japansk encefalit, är en virussjukdom som finns i Sydostasien och i stora delar av östra Asien. Sjukdomen sprids med honmyggor som framförallt sticker från sen eftermiddag till gryningen, men även på skuggiga platser andra tider på dygnet. Det tar mellan fem och tio dagar från att man smittats tills man blir sjuk. I de länder i Sydostasien som ligger nära ekvatorn finns en risk att smittas hela året, annars är sjukdomen vanligast mellan april och oktober. Viruset förökar sig i områden där man föder upp grisar och därför är risken för smitta mindre i muslimska länder. Viruset smittar inte vid direktkontakt mellan människor och man kan minska risken för att bli stucken genom att sova under ett myggnät eller ha luftkonditionering i rummet. Myggmedel och skyddande klädsel kan också vara till hjälp. Sjukdomen är ovanlig, men om man får den blir man svårt sjuk. En del blir friska men sjukdomen kan ge bestående skador på hjärnan och vara livshotande. Ca 1/3 dör, och av resterande som smittats får 2/3 kroniska besvär.

Symtom
Om man får japansk hjärninflammation brukar man få hög feber, frossa, en allmän känsla av obehag samt kraftig huvudvärk. Efter 1-6 dagar kan man få kramper, nackstelhet, kraftig viktminskning samt muskelsvaghet och man brukar också bli förvirrad och orolig.

Behandling
Det finns ingen behandling mot japansk hjärninflammation men man behöver ändå få vård på sjukhus för att lindra besvären.

Källa: Vaccinationsgruppen respektive 1177.se