Allmänt
Influensa är en luftburen virussjukdom som är vanligast i Sverige under vinterhalvåret. Vanlig influensa kallas även säsongsinfluensa. Eftersom viruset är mycket smittsamt och förändras från år till år, är det svårt att undvika spridning. Man börjar smitta redan ett dygn innan symtomen bryter ut, så man kan vara smittbärare utan att veta om det. Bland annat på grund av för viruset gynnsammare temperatur och luftfuktighet, samt även att människor kommer varandra närmare där så är smittrisken större inomhus än utomhus. Viruset är dock känsligt för rengöringsmedel, vilket innebär att man genom att tvätta händerna regelbundet minskar risken för infektion.

Influensa går oftast över av sig själv efter fem till sju dagar, men ibland kan den leda till följdsjukdomar som bihåleinflammation eller lunginflammation. Om man tillhör en riskgrupp, till exempel är äldre än 65 år, är gravid eller har hjärt- eller lungproblem, ökar risken för följdsjukdomar och man brukar därför rekommenderas att vaccinera sig.

Symtom
Om man får influensa är det vanligt att man plötsligt får hög feber, huvudvärk, muskelvärk, halsont, hosta och röda ömmande ögon. Man kan vara trött i ett par veckor efter virusinfektionen.

Behandling
Eftersom influensa orsakas av virus hjälper inte antibiotika. För att lindra besvären kan man vila, dricka mycket, ligga med huvudet högt samt ta receptfria smärtstillande och febernedsättande medel. Man kan också använda avsvällande nässprej.

Källa: Vaccinationsgruppen respektive 1177.se