Vaccinationsbussen rycker ut!

Med anledning av att många känner en oro för att besöka vårdinrättningar kommer vi att ställa upp en av våra bussar på ett antal platser innan vi drar igång med vårt ordinarie sommarschema och tre bussar den 2 april. Där kommer vi att kunna erbjuda TBE, influensa, grundskydd, pneumokockvaccin samt lite hepatiter för de som så önskar. Det kommer att finnas läkare tillgängliga för de som söker råd om Corona.

Se schemat för när vi är på plats här!

Välkomna!