Vaccinationsbussen rycker ut!

Många känner idag en legitim oro för att besöka vårdinrättningar såsom vårdcentraler och apotek. Våra mobila enheter står utomhus och har inga väntrum. Här kan du vaccinera dig utan att riskera att smittas av andra.

Se alla platser och schemat här!

Välkomna!