Symtom

Det nya Coronaviruset har visat sig oftast leda till relativt milda besvär med feber, halsont, diarré och luftvägsproblem. Ibland kan sjukdomen (Covid-19) dock även leda till lunginflammation, som i svårare fall och särskilt hos äldre och immunsupprimerade kan orsaka dödsfall. Mer information om sjukdomen Covid-19 hittar du här.

Lunginflammation

Det är många som hör av sig till oss och är oroliga för att drabbas av lunginflammation, och därför undrar om de pneumokockvacciner som finns kan ge ett skydd även mot sjukdom som orsakas av Coronaviruset. Det är därför viktigt att påpeka att pneumokockvaccin enbart kan skydda mot invasiva sjukdomar som orsakas av just pneumokocker (som är en bakterie), och att det i dagsläget inte finns något vaccin som skyddar mot corona (vilket är ett virus).

Var hittar jag mer information?

Enligt de publicerade fallrapporter som finns från utbrottet i Kina, drabbas man i första hand av en lunginflammation orsakad av det nya Coronaviruset. Men baserat på erfarenhet från andra virusinfektioner som drabbar luftvägarna finns det troligen även fall där lunginflammationen är en följdsjukdom och orsakad av bakterier. I vissa fall kan det därför vara vettigt att se till att ha ett skydd mot pneumokocker (särskilt för riskgrupper), och mer information om de vaccinerna och vad man måste tänka på när det gäller vaccination med dessa kan du läsa en lång, men förhoppningsvis tydlig artikel om här.

Läs mer om coronaviruset och sjukdomen COVID-19 här och här (på engelska)!

Frågor och svar från Folkhälsomyndighetens sajt här!

Information från ECDC (European Center for Disease prevention and Control) här (på engelska)!

(senast uppdaterad den 13 mars 2020 kl 17:06)

Peter Gutniak
Verksamhetschef
peter@vaccinationsgruppen.se
Mobil: 0709-609040