(Senaste nytt rörande Coronavirus-utbrottet hittar du här och här)

Allmänt

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen påminner om förkylning eller influensa, med feber och hosta. De flesta blir lindrigt sjuka. Det finns ännu inget vaccin mot sjukdomen, men forskning pågår. För närvarande finns det över 20 intressanta vaccinkandidater.

Sjukdomen Covid-19 beror på ett virus som i folkmun och media kallas Coronavirus. Egentligen heter dock viruset SARS-CoV-2, som står för Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. Viruset tillhör samma familj som det virus som orsakade en epidemi mellan 2002-2003. Det finns flera hundra olika Coronavirus. De flesta gör att djur kan bli sjuka, men ett fåtal kan även människor bli sjuka av. Några av dem orsakar vanliga förkylningar.

Det nya Coronaviruset upptäcktes i slutet av 2019 i staden Wuhan i Kina. Troligtvis överfördes det från djur till människor på en djurmarknad, men det är inte helt bekräftat. Sjukdomen har därefter spridits till många länder. Eftersom det är en ny sjukdom är inga människor immuna mot den. Därför samarbetar myndigheter i många länder för att begränsa att sjukdomen sprids.

Smittspridningen började i Kina, men har nu spridit sig till stora delar av världen. När en smittsam sjukdom finns i många länder samtidigt kallas det för pandemi. Det betyder inte att sjukdomen är allvarligare i sig.

Symtom

Covid-19 påminner ofta om vanlig förkylning eller influensa. De flesta som får sjukdomen blir bara lindrigt sjuka.

Det är vanligt med ett eller flera av följande symtom:

 • feber
 • torrhosta
 • andningsbesvär
 • snuva
 • halsont
 • huvudvärk
 • värk i muskler och leder
 • illamående

Symtomen kommer oftast omkring fem dagar efter att man har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar. En del får svårare besvär, som lunginflammation.

Så smittar Covid-19

Covid-19 smittar framför allt när någon som har sjukdomen hostar eller nyser. Droppar med viruset kan då färdas genom luften och nå en person i närheten. Oftast handlar det om någon eller några meters avstånd. Får man viruset på händerna och sedan rör vid ansiktet kan smittämnen hamna i näsan, munnen eller i ögonen.

Dropparna finns kvar i luften en kort stund och faller sedan ned på föremål och ytor. Där kan viruset vara kvar i upp till flera dagar, men det är inte troligt att personer har smittats genom att ta i föremål.

Råd till den enskilde

 • Stanna hemma när du är sjuk
  Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.
 • Stanna hemma så länge du känner dig sjuk
  Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.
 • Var uppmärksam på symtom på Covid-19
  De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symptom. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation. Känner du symtom ska du försöka låta bli att träffa andra människor.
 • Tvätta händerna ofta
  Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Hosta och nys i armvecket
  När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
  Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.
 • Handsprit
  Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.
 • Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka
  Därför är det viktigt att inte i onödan besöka personer på sjukhus och äldreboenden. Låt bli sådana besök om du känner dig det minsta sjuk. Du som arbetar med vård av äldre ska inte gå till jobbet om du har hosta eller är förkyld.

Personer med Covid-19 kan smitta andra från och med att de första symtomen kommer. Även personer som inte känner sig så sjuka och bara har lite hosta eller feber kan smitta andra. Du kan smitta så länge du har symtom, och även några dagar efteråt. Det finns inget som tyder på att Covid-19 smittar från människor till djur.

Du som är äldre eller har en hjärtsjukdom, en lungsjukdom eller har kraftigt nedsatt immunförsvar bör försöka följa råden ovan extra noga.

Råd till dig som är över 70 år

Just nu rekommenderas du som är över 70 år att försöka undvika platser med många människor, för att vara extra försiktig. Det kan exempelvis vara kollektivtrafiken, affärer eller apotek. Har du någon i din närhet som kan hjälpa dig med ärenden, så fråga dem. Men undvik nära kontakt med andra människor. Du kan också kontakta kommunen där du bor om du behöver hjälp.

När och var ska jag söka vård?

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Kontakta dock genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du:

 • plötsligt blir mycket sämre
 • får andningsbesvär även när du vilar

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Men det är viktigt att du ringer först och inte åker direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har Covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Behandling

De flesta som får Covid-19 får en luftvägsinfektion med lindriga symtom, som går över av sig själv. Symtomen kan lindras genom vanliga råd vid en luftvägsinfektion. Det kan vara att vila, dricka för att lindra hostan eller att använda receptfria febernedsättande läkemedel vid behov.

Har du undersökts och fått diagnosen Covid-19 får du särskilda instruktioner om hur du ska undvika att sprida sjukdomen. Du behöver följa instruktionerna eftersom Covid-19 omfattas av smittskyddslagen.

En del som får Covid-19 blir mer sjuka, i exempelvis lunginflammation. Sjukdomen kan bli allvarlig, även om det är ovanligt. Förutom lungorna kan då också andra organ påverkas och det kräver vård på sjukhus. Behandlingen går då ut på att stödja lungornas och eventuellt också andra organs funktion. Det finns ännu inget godkänt läkemedel eller vaccin mot Covid-19. Antibiotika hjälper inte mot Covid-19, eftersom sjukdomen orsakas av ett virus och inte av bakterier.

Källa: 1177.se m fl.