Allmänt
HPV, humant papillomvirus, kallas också vårtvirus och är mycket vanligt. Det kan delas in i över hundra olika typer. Av en del HPV-typer kan man få vanliga vårtor, oftast på händer eller fötter. Av andra typer kan man få vårtor i underlivet, så kallade kondylom. Dessutom finns det några HPV-typer som kan ge cellförändringar och cancer, framför allt i underlivet. De virustyper som orsakar cancer brukar inte orsaka vårtor.

HPV sprids från person till person genom kontakt mellan hud eller slemhinnor. HPV i underlivet smittar när man har sex, men risken för smitta minskar om man använder kondom. Viruset är så vanligt att de flesta sexuellt aktiva vuxna någon gång har haft HPV. Nästan alla blir vid något tillfälle i livet även smittade med den typ av HPV som kan ge cellförändringar, men det är få som får några problem av det. Om man har fått vårtor försvinner de oftast inom ett till två år. Om man har fått cellförändringar av HPV-viruset kan de också försvinna av sig själv efter något år. Vissa som får cellförändringar av HPV blir inte av med viruset och riskerar då att utveckla cancer, oftast efter många år. Av alla HPV-typer är det 13 stycken som kan ge cancer. Hos kvinnor är slemhinnan i livmoderhalsen särskilt känslig för virus, där cellförändringar kan leda till livmoderhalscancer. HPV kan också orsaka mer ovanliga cancerformer i  halsen, munhålan, ändtarmsöppningen, kvinnans yttre könsorgan, slidan eller på penis.

HPV typ 16 och 18 orsakar cirka 70% av fallen av livmoderhalscancer och ungefär 70% av HPV-relaterade cellförändringar som är förstadier till cancer på yttre delar av könsorganet och i slida. HPV typ 6 och 11 orsakar cirka 90% av fallen av vårtor på könsorganen (kondylom).

Det utökade antalet HPV-typer i Gardasil 9 förväntas utgöra ett effektivare skydd, och förutom kondylom skydda mot mellan 75-95% avseende livmoderhalscancer samt analcancer och sådana cellförändringar som beskrivits ovan. Se FASS för en detaljerad genomgång.

Gardasil är avsett att förhindra dessa sjukdomar. Vaccinet används inte för att behandla HPV-relaterade sjukdomar och Gardasil har inte någon effekt hos kvinnor som redan har en kvarstående infektion eller sjukdom förknippad med någon av HPV-typerna i vaccinet. Hos kvinnor som redan är infekterade med en eller flera av de HPV-typer som ingår i vaccinet, kan dock Gardasil ändå skydda mot sjukdom förknippad med de andra HPV-typerna i vaccinet. Gardasil kan emellertid inte ge upphov till de sjukdomar det skyddar mot.

Vaccinet kan administreras antingen som ett två- eller tredosschema beroende på ålder.

För att vaccinet ska ge ett skydd, ska man inte vara smittad med HPV. Därför är det bäst att vaccinera sig innan man har haft sex första gången. Man kan vaccinera sig även om man har haft sex, men ju fler sexuella kontakter man haft desto mindre nytta har man av vaccinationen. Eftersom vaccinationen inte ger skydd mot alla HPV-typer som kan ge livmoderhalscancer är det viktigt att fortsätta att gå på de gynekologiska cellprovskontroller som man blir kallad till.

Symtom
Vårtor kan man känna eller se. Men oftast märker man ingenting om man smittats med HPV. Cellförändringar kan bara upptäckas genom cellprovtagning. Kvinnor som regelbundet går på cellprovskontroller har ett bra skydd mot livmoderhalscancer. Då kan cellförändringar upptäckas och tas bort innan de utvecklas till livmoderhalscancer. Kvinnor mellan 23 och 60 år brukar kallas till sådana kontroller. Kvinnor som inte röker har mindre risk att få cellförändringar och livmoderhalscancer av HPV-infektioner.

Behandling
Det finns ingen behandling mot själva virusinfektionen. Oftast läker den av sig själv, men det kan ta lite tid. De flesta som har vårtor eller cellförändringar blir av med dem utan någon särskild behandling. Det finns läkemedel mot vårtor som man kan pröva, eller så kan vårtorna opereras bort. Cellförändringar kan också tas bort med en liten operation.

Källa: Vaccinationsgruppen respektive 1177.se