Nya bältrosvaccinet Shingrix

Nytt och mycket effektivt vaccin mot bältros nu i lager!

Bältros är en fruktad sjukdom som drabbar 1 av 4 personer någon gång i livet. Risken för insjuknande ökar med stigande ålder och flest fall ses i åldersgruppen 50 år och äldre. Hälften av alla 85-åringar uppskattas ha haft minst en episod av bältros.

Insjuknande i bältros beror på en reaktivering av vattkoppsviruset som ligger latent i nervrötterna efter genomgången infektion av vattkoppor. 98% av alla barn i åldern 9-12 år har antikroppar mot vattkoppor vilket innebär att nästan alla individer i Sverige följaktligen också löper risk att insjukna i bältros. Risken för insjuknande ökar framförallt med stigande ålder och individer med nedsatt immunförsvar löper en kontinuerlig risk.

Vid insjuknande i bältros drabbar viruset oftast en nervs utbredningsområde och ger upphov till blåsor samt svår smärta i huden som i folkmun brukar kallas för ”helveteseld”. Om viruset drabbar ansiktsnerver kan komplikationer i form av blindhet, ansiktsförlamning och dövhet tillstöta. Cirka 10-20% av de som insjuknat drabbas även av så kallad postherpetisk nervsmärta, vilket är en kraftig smärta i nerven/nerverna som drabbades av bältros. Det är mycket vanligt att den håller i sig i månader och till och med upp till flera år.

Nu finns det dock ett nytt och extremt effektivt vaccin mot bältros; Shingrix! Detta vaccin skiljer sig på ett antal avgörande punkter från det äldre (Zostavax). Till att börja med är det ett avdödat vaccin, vilket innebär att även de med ett försvagat immunförsvar har möjlighet att ta det. Dessutom är skyddseffekten över 90% för alla åldersgrupper, till skillnad från maximalt ca 50% som det äldre vaccinet uppnådde. Shingrix är väl beprövat och har använts i USA och Kanada i flera år, men det är först nu som det lanserats i Europa, och då endast i Tyskland och Sverige.

För mer information om sjukdomen, se här!