Allmänt
Tuberkulos, som förkortas tbc, är en smittsam infektionssjukdom som främst angriper lungorna, men tuberkulos kan påverka alla organ i kroppen. Om en person med lungtuberkulos som har tuberkelbakterier i sina upphostningar hostar eller nyser sprids små droppar som innehåller tuberkelbakterier. Dropparna håller sig svävande i luften en stund och kan då andas in av andra personer som får ner dem i lungorna. När dropparna landat på golvet binder de sig med damm eller golvytan och då minskar risken för smitta.

Det krävs vanligen upprepad och nära kontakt med en person som har smittsam tbc i lungorna för att man ska bli infekterad med tuberkelbakterier. Bakterierna sprids i första hand till familj, partners och andra man bor med. Barn blir lättare sjuka än vuxna om de smittas, men är nästan aldrig själva smittsamma.

Om man fått ner tuberkelbakterier i lungorna kan de växa i lungvävnaden och i de lymfkörtlar som finns i bröstkorgen. Kroppens immunsystem reagerar genom att de vita blodkropparna går till försvar. När det händer får man en första infektion, så kallad primärinfektion, som oftast bara ger lätta symtom. Immunsystemet kapslar in tuberkelbakterierna och en speciell typ av ärrvävnad, så kallat granulom, bildas runt bakterierna.

När primärinfektionen är över kan tuberkelbakterierna vara inkapslade i lungor eller andra organ i många år, eventuellt hela livet, utan att man får några symtom. Man har en vilande tbc, så kallad latent tuberkulos, som inte är smittsam och inte ger några symtom. Men sjukdomen kan på nytt bli aktiv, vilket kan ske strax efter att man blivit smittad eller efter flera år.

Symtom
Om man har lungtuberkulos har man ofta

  • hosta med upphostningar i mer än tre veckor
  • upphostat slem blandat med blod
  • smärtor i bröstkorgen.

Även andra symtom kan visa sig både vid tbc i lungor och andra organ. Man kan

  • minska ofrivilligt i vikt
  • ha dålig aptit
  • ha feber och nattliga svettningar
  • känna sig svag och trött.

Tuberkulintestet kan vara ett av flera steg för att undersöka om man har tbc. Testet kan visa om man någon gång kommit i kontakt med tbc-sjuka och då blivit smittad. Med testet kan man också få veta om man har blivit vaccinerad mot tbc. Om tuberkulinprovet inte visar någon reaktion tyder det oftast på att man inte är smittad. Testet går till så att man får en liten mängd tuberkulin insprutat ytligt i huden, vanligtvis på underarmen. Tuberkulin, som också kallas PPD, är en vätska som innehåller speciella proteiner från tuberkelbakterien. Tre dygn (72 timmar) efter PPD-sprutan ska man komma tillbaka för en bedömning. Om man då har fått en liten upphöjning och förhårdnad på huden och den är större än sex millimeter i diameter visar det att kroppen någon gång tidigare stött på tuberkulosbakterier. Ett tuberkulintest som görs efter att man kan ha blivit utsatt för smitta ger tidigast utslag fyra till sex veckor efter det tillfället. Testet kan visa om man har vilande tbc, alltså när man är infekterad men inte sjuk. Om man testas med tuberkulintest när man är sjuk i tuberkulos kan man få ett stort utslag. Det kan man också få som en reaktion på att man är vaccinerad mot sjukdomen.

Behandling
Tuberkulosbakterierna påverkas långsamt av läkemedel. Man måste därför ta läkemedel under minst sex månader. För att undvika att bakterierna utvecklar motståndskraft, så kallad resistens, mot medicinerna måste man samtidigt ta flera olika läkemedel som verkar på skilda sätt mot tuberkelbakterier. Behandlingen genomförs på samma sätt oavsett vilket organ som har angripits av tbc. Undantag är tbc i hjärnhinnorna som behandlas med högre doser och under längre tid. Om man har hiv och får tbc har man lika goda förutsättningar att bli botad från tbc som en person utan hiv. Om man har hiv och behandlas med bromsmediciner måste dock doserna av tbc–läkemedlen anpassas. Om man är gravid och har tbc ska man också behandlas för sjukdomen eftersom både man själv och fostret far illa av sjukdomen. Barn får samma läkemedel som vuxna men doserna är då anpassade efter vikten.

Källa: Vaccinationsgruppen respektive 1177.se