Coronavirus-utbrottet

(Sidan senast uppdaterad den 23 oktober 2020 kl 19:51)

Coronavirus i Sverige och globalt

För närvarande pågår en pandemi av sjukdomen Covid-19, som beror på ett virus som i folkmun och media kallas Coronavirus. Egentligen heter dock viruset SARS-CoV-2, som står för Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. Viruset tillhör samma familj som det virus som orsakade en epidemi mellan 2002-2003.

(Siffror för Sverige inom parentes)
När detta skrivs har ca 42 275 000 (110 594) människor smittats och ca 1 146 000 (5 933) har avlidit i sviterna av sjukdomen. I Sverige har vi en kostnadsfri screening efter smitta i offentlig regi, men det finns fortfarande ett mörkertal. Det finns flera sajter som har uppdaterad statistik på antalet konstaterade fall, och ett par trovärdiga sådana listas nedan.

Financial Times

Worldometers

BBC

Folkhälsomyndigheten

Skydd mot Coronavirus

Många kontaktar oss för att få mer information om hur man ska skydda sig, om munskydd eller handsprit är vettigt att försöka få tag på samt om det finns andra åtgärder som kan vara lämpliga att vidta. Många svar på dessa frågor hittar vi i dagsläget hos Folkhälsomyndigheten. Länken leder till en mycket innehållsrik och informativ sida som nog på ett bra sätt kan besvara de flestas frågor. Dock kan det tidvis vara svårt att komma in på deras sajt.

Deras riktlinjer ser ut som följer:

 • Stanna hemma när du är sjuk
  Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.
 • Stanna hemma så länge du känner dig sjuk
  Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.
 • Var uppmärksam på symtom på Covid-19
  De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symptom. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation. Känner du symtom ska du försöka låta bli att träffa andra människor.
 • Tvätta händerna ofta
  Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Hosta och nys i armvecket
  När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
  Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.
 • Handsprit
  Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.
 • Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka
  Därför är det viktigt att inte i onödan besöka personer på sjukhus och äldreboenden. Låt bli sådana besök om du känner dig det minsta sjuk. Du som arbetar med vård av äldre ska inte gå till jobbet om du har hosta eller är förkyld.

Finns det ett samband med lunginflammation?

Mer information om Coronavirus och pneumokocker hittar du här! Mer information om sjukdomen hittar du här! Den 24 mars kommenterade jag även en artikel i DN som rör vaccination mot pneumokocker, och detta kan du läsa om här!

 

Peter Gutniak
Verksamhetschef
peter@vaccinationsgruppen.se
Mobil: 0709-609040