Allmänt
Stelkramp är en mycket ovanlig infektion i Sverige eftersom man oftast har vaccinerats vid flera tillfällen redan som barn och fått ett bra skydd. De få som blir sjuka har inte tillräckligt vaccinationsskydd. Om det har gått mer än 20 år efter fjärde vaccinationen rekommenderas man därför att göra det igen. Stelkramp orsakas av en bakterie. Den bildar ett gift som blockerar nerver i ryggmärgen och gör att man får kramper i musklerna. Infektionen börjar oftast i ett litet sår som har kommit i kontakt med bakterien, som finns i till exempel jord. Stelkramp smittar inte mellan människor. Från att man har smittas tills sjukdomen bryter ut kan det gå mellan tre dygn och tre veckor. Stelkramp kan vara livshotande, men om man får behandling i tid blir man oftast bra igen.

Symtom
Om man har stelkramp får man krampliknande muskelsammandragningar. De börjar i ansiktet och halsen och sprider sig till kroppen, armarna och benen. Kramperna sätts igång av yttre intryck som beröring eller ljud.

Behandling
Eftersom de kramper man får kan vara så kraftiga att man riskerar att kvävas, brukar man få ligga i respirator och vara sövd tills giftet har försvunnit ur kroppen. Man brukar också få behandling med antibiotika och motgift.

Källa: Vaccinationsgruppen respektive 1177.se