Ett kombinationsvaccin som innehåller försvagat mässling-, påssjuke- och röda hundvirus. Detta vaccin ingår numera i det svenska barnvaccinationsprogrammet, men det finns åldersgrupper som har ett dåligt eller obefintligt skydd och därför kan behöva ytterligare en spruta. Vänligen observera att spädbarn som ska vaccineras behöver ha provat ägg minst två ggr i förväg, och då med 24h intervall.

Källa: Vaccinationsgruppen