Vaccinet mot influensa innehåller i år fyra olika influensatyper eftersom det kan vara flera olika utbrott under ett år med olika influensavirus. På grund av att det är olika virus som sprids varje år måste man också förnya sitt skydd årligen.

Säsongsinfluensavaccinet 2018–2019 innehåller ett influensa A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-likt virus, A/Singapore/ INFIMH-16-0019/2016 (H3N2)-likt virus, B/Colorado/06/2017-liknande virus; (Viktoria linjen) och B/Phuket/3073/2013-liknande virus (Yamagata linjen).

I vaccinet ingår som synes ovan ett vaccin mot svininfluensa (H1N1). Det är inte samma vaccin som har gett en ökad risk för narkolepsi, eller sömnsjuka, hos barn och ungdomar. Det är världshälsoorganisationen, WHO, som i februari varje år bestämmer hur vaccinet för kommande säsong ska sättas samman. Vaccinet innehåller de viktigaste av de virusstammar som cirkulerar i världen och som förväntas nå Europa under vinterhalvåret.

Källa: Vaccinationsgruppen