Texten nedan är uppdaterad om säsongens vaccin (2019/2020). Smittskydd Stockholms kampanj med kostnadsfritt vaccin till riskgrupper startar den 19 november 2019 och pågår fram till och med den 28 februari 2020.

Vaccinet mot influensa innehåller i år fyra olika influensatyper eftersom det kan vara flera olika utbrott under ett år med olika influensavirus. På grund av att det är olika virus som sprids varje år måste man också förnya sitt skydd årligen.

Säsongsinfluensavaccinet 2019–2020 heter Vaxigrip Tetra och innehåller följande fyra stammar: A/Brisbane/02/2018 (H1N1) pdm09-likt virus, A/Kansas/14/2017 (H3N2)-likt virus, B/Colorado/06/2017-liknande virus; (Viktoria linjen) och B/Phuket/3073/2013-liknande virus (Yamagata linjen). Det är med andra ord ett kvadrivalent, eller fyrvalent, vaccin, och ska inte förväxlas med vacciner som innehåller färre stammar. Gällande produktionssätt, innehåll, handhavande och biverkningsprofil är Vaxigrip Tetra likvärdigt med tidigare influensavacciner.

Vaxigrip Tetra är ett avdödat vaccin. Influensavaccin av den här typen är de mest använda världen över, och har sedan slutet av 1960-talet givits i hundratals miljoner doser. Vaccinet innehåller inte adjuvans, och är helt fritt från kvicksilver.

I årets vaccin ingår som synes ovan ett skydd mot svininfluensa (H1N1), och det har det gjort varje år sedan 2010. Det är inte samma vaccin som har gett en ökad risk för narkolepsi, eller sömnsjuka, hos barn och ungdomar. Det är världshälsoorganisationen, WHO, som i februari varje år bestämmer hur vaccinet för kommande säsong ska sättas samman. Vaccinet innehåller de viktigaste av de virusstammar som cirkulerar i världen och som förväntas nå Europa under vinterhalvåret.

Källa: Vaccinationsgruppen