Vaccinering med Gardasil är avsett att skydda mot sjukdomar orsakade av humant papillomvirus (HPV).

Dessa sjukdomar innefattar livmoderhalscancer, cellförändringar som är förstadier till cancer i de kvinnliga könsorganen (livmoderhals, yttre delar av könsorganet och slida) och könsvårtor (kondylom), som kan drabba bägge könen. HPV typ 16 och 18 orsakar cirka 70% av fallen av livmoderhalscancer och ungefär 70% av HPV-relaterade cellförändringar som är förstadier till cancer på yttre delar av könsorganet och i slida. HPV typ 6 och 11 orsakar cirka 90% av fallen av vårtor på könsorganen (kondylom).

Det utökade antalet HPV-typer i Gardasil 9 förväntas utgöra ett effektivare skydd, och förutom kondylom skydda mot mellan 75-95% avseende livmoderhalscancer samt analcancer och sådana cellförändringar som beskrivits ovan. Se FASS för en detaljerad genomgång.

Gardasil är avsett att förhindra dessa sjukdomar. Vaccinet används inte för att behandla HPV-relaterade sjukdomar och Gardasil har inte någon effekt hos kvinnor som redan har en kvarstående infektion eller sjukdom förknippad med någon av HPV-typerna i vaccinet. Hos kvinnor som redan är infekterade med en eller flera av de HPV-typer som ingår i vaccinet, kan dock Gardasil ändå skydda mot sjukdom förknippad med de andra HPV-typerna i vaccinet. Gardasil kan emellertid inte ge upphov till de sjukdomar det skyddar mot.

Vaccinet kan administreras antingen som ett två- eller tredosschema beroende på ålder.

Priser:
Flicka född 1999 eller senare
Vaccineras kostnadsfritt i skolan med två doser (dos 2 sex månader efter dos 1). Om man av olika orsaker inte vill vaccinera sig där så kan man göra det hos oss, men då kostar det 1 850 kr per dos. Vi administrerar Gardasil 9 då den fyrvalenta sorten som ges av Skolhälsan utgått, och hela serien måste göras med samma vaccintyp. Välkommen till någon av våra mottagningar i sällskap av vårdnadshavare!

Kvinna född 1998 eller tidigare samt pojkar och män (9-26 års ålder)
1 850 kr per dos (tre doser) för Gardasil 9

Källa: Vaccinationsgruppen och 1177.se