Twinrix är ett kombinationsvaccin som efter tre doser ger ett komplett skydd mot både Hepatit A och Hepatit B, där skyddet mot Hepatit A är ca 25-30 år och skyddet mot Hepatit B blir livslångt räknat från den sista dosen. För att man ska erhålla ett skydd inför en resa så måste man ta minst två doser av vaccinet, och det ska gärna gå 4 veckor mellan doserna. När man tagit bägge dessa doser erhåller man 1 års skydd. Den tredje dosen tas 9-12 månader efter den första.

Källa: Vaccinationsgruppen