Vaccinet ges i två doser, varav den första kan tas närsomhelst innan avresa. Den första dosen skyddar i cirka ett år och därefter bör man vaccinera sig igen. Den andra sprutan med vaccin kan man få tidigast sex månader efter första dosen. Efter två vaccinationer är man skyddad i minst 30 år.

 
Källa: Vaccinationsgruppen