Vaccinet (Vaqta) ges i totalt två doser och vaccinering kan påbörjas närsomhelst innan avresa. Den första dosen skyddar i cirka ett år och därefter bör man vaccinera sig igen. Den andra sprutan med vaccin kan man få tidigast sex månader efter den första dosen. Efter två vaccinationer är man skyddad i minst 25-30 år.


Källa: Vaccinationsgruppen