Stamaril är avsett för personer som reser till, passerar genom eller bor i ett område där gula febern finns eller reser till ett land där det krävs ett bevis på genomgången vaccination för inresa. Även mellanlandningar i ett land som av slutdestinationen klassas som gula febern-område kan föranleda krav på dylikt bevis. Ett sådant kan bara utfärdas av särskilt certifierade vaccinationsmottagningar, och gäller från 10 dagar efter vaccinationen. Skyddet är livslångt. I vissa fall kan det på grund av medicinska eller andra ställningstaganden vara lämpligt att istället skriva ett intyg om undantag från vaccination, och den bedömningen görs i så fall inför varje resa. Vänligen observera att spädbarn som ska vaccineras behöver ha provat ägg minst två ggr i förväg, och då med 24h intervall.

Källa: Vaccinationsgruppen