Stamaril är avsett för personer som reser till, passerar genom eller bor i ett område där gula febern finns eller reser till ett land där det krävs ett bevis på genomgången vaccination för inresa. Även mellanlandningar i ett land som av slutdestinationen klassas som gula febern-område kan föranleda krav på dylikt bevis. Ett sådant kan bara utfärdas av särskilt certifierade vaccinationsmottagningar av vilka vi är en, och gäller från 10 dagar efter vaccinationen. Skyddet är livslångt. I vissa fall kan det på grund av medicinska eller andra ställningstaganden vara lämpligt att istället skriva ett intyg om undantag från vaccination, och den bedömningen görs i så fall inför varje resa. Vänligen observera att spädbarn som ska vaccineras behöver ha provat ägg minst två ggr i förväg, och då med 24h intervall.

Källa: Vaccinationsgruppen