Detta vaccin används som påfyllning (så kallad booster) för att se till att skyddet mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio är komplett.

Källa: Vaccinationsgruppen