Detta vaccin används som påfyllning för att med 20-årsintervaller se till att skyddet mot difteri, stelkramp och kikhosta är komplett.

Källa: Vaccinationsgruppen