Zostavax är ett vaccin som används för att förebygga bältros (herpes zoster) och zoster-associerad postherpetisk neuralgi (PHN), den långvariga nervsmärta som följer på bältros. Vaccinet är godkänt för vaccination av personer från 50 års ålder, men på grund av att det råder osäkerhet rörande boostring så rekommenderas vaccinet i normalfall till personer 60 år och äldre.

Källa: Vaccinationsgruppen