Vaccinationsbussen rullar igen!

Alla stopp för våren och sommaren ligger nu utlagda! Varmt välkomna till någon av våra bussar!