Aktuella utbrott och risker

Denna sida uppdateras kontinuerligt (senast 2017-01-02), och är tänkt att samla aktuell info om hälsoproblem och utbrott hemma och utomlands.

 • Röda hund: 91% av alla europeiska fall registrerades i Polen juni 2015-juli 2016
 • Fortsatt risk för kolera i Dominikanska och Haiti
 • Nya fall kolera i Ghana
 • Kolera i Yemen
 • Denguefeber i Bangladesh
 • Pest i Madagaskar: 28 fall de senaste 6 veckorna, 10 dödsfall. Smittan överförs under dåliga hygienförhållanden (ingen risk i turistområden)
 • Gula febern i CDR (Congo Dem Rep)
 • Salmonella ”Heidelberg” spridd i USA (21 fall under hösten 2016, multiresistent livsmedelssmitta)
 • Botulism i importerad fisk från Holland (rå produkt från Litauen och Polen), återkallad från 16 europeiska länder
 • Tyfus (fläckfeber) i Nepal, flera dödsfall
 • Sjukdomen MERS sprids med kamelmjölk och andra kamel-nära produkter, samt förstås mellan människor. Särskilt utsatta är barn, gravida, äldre och kroniskt sjuka. Luftvägsbesvär efter en resa till Saudi bör föranleda omedelbar kontakt med infektionsklinik då dödligheten är hög. Bilden nedan är på en av våra läkare som tog emot en kvinna med hosta efter hemkomst från Saudiarabien

2015-09-27 16.46.29